Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất Toàn bộ

Tin tức

Danh mục sách mới bổ sung Thư viện tháng 12 năm 2018

Sách về dịch tễ học hiện đại, Bệnh truyền nhiễm phổ biến, Vi sinh y học, Các kiến thức y học tóm gọn, các dịch bệnh trong y tế công cộng, các kỹ thuật PCR, leptospira and leptospirosis, miễn dịch học,...

NO

         ISBN

       TITLE

    AUTHOR

         PUBLISHER

PUB YEAR

QTY

1

9781904455721

PCR Troubleshooting and Optimization: The Essential Guide

Suzanne Kennedy and Nick Oswald

Caister Academic Press

2011

1

2

9783662450581

Leptospira &Leptospirosis

 Ben Adler

 Springer

2015

1

3

9788184731125

Modern Epidemiology 3rd edition (SOUTH ASIAN EDITION)

Kenneth J. Rothman (Author), Timothy L. Lash Associate Professor (Author), Sander Greenland

Wolters Kluwer

2012

1

4

9781584886242

Introduction to Randomized Controlled Clinical Trials (2nd Edition)

John N.S Matthews

Chapman&HAll/CRC

2000

1

5

9780763758707

Emergency Public Health: Preparedness And Response 1st Edition

Girish Bobby Kapur, Jeffrey P. Smith

Jones & Bartlett Learning

2011

1

6

9781626234154

Microbiology in Your Pocket: Quick Pathogen Review

Melphine Harriott

Thieme

2017

1

7

9781119066743

Practical Medical Microbiology for Clinicians

Sandy Rogers

John Wiley & Sons, 

2015

1

8

9780323431019

Mandell, Douglas and Bennett’s Infectious Disease Essentials E-Book

John E. Bennett, MD, MACP, Raphael Dolin, MD and Martin J. Blaser, MD

Elsevier Health Science

2016

1

9

9781118415771

Roitt's Essential Immunology (Essentials)

Peter J. Delves,  Seamus J. Martin,   Dennis R. Burton,  Ivan M. Roitt 

Wiley-Blackwell

2016

1