Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất Toàn bộ

Tin tức

DANH MỤC BÀI BÁO QUỐC TẾ THÁNG 4 NĂM 2020

Tập hợp những bài báo về lĩnh vực y học hay và nổi bật mới xuất bản trong tháng 4 năm 2020. Đặc biệt là dịch bệnh viêm phổi do virus Corona ( Covid-19). Căn bệnh đã xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và lan rộng ra trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã chuyển hướng tâm dịch sang Mỹ và các nước Châu âu như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh,...với trên 2 triệu ca nhiễm bệnh, ít nhất có trên 200.000 ca tử vong trên toàn cầu tính đến ngày 30/4/2020.

                                                                         DANH MỤC BÀI BÁO QUỐC TẾ THÁNG 4/2020
STT                    TÊN BÀI BÁO                    LINK BÀI BÁO TÊN BÁO/TẠP CHÍ TÁC GIẢ NGÀY ĐĂNG
1 Increased talin–vinculin spatial proximities in livers in response to spotted fever group rickettsial and Ebola virus infections https://www.nature.com/articles/s41374-020-0420-9 Laboratory Investigation Yakun Liu, 1/4/2020
2 Human challenge studies to accelerate coronavirus vaccine licensure. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32232474 The Journal of infectious diseases Eyal N1,2, Lipsitch M3, Smith PG4. 31/3/2020
3 Emerging prophylaxis strategies against COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32231348 Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace Agrawal S1, Goel AD2, Gupta N3. 31/3/2020
4 Inhibition of SARS-CoV-2 (previously 2019-nCoV) infection by a highly potent pan-coronavirus fusion inhibitor targeting its spike protein that harbors a high capacity to mediate membrane fusion. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32231345 Cell research Xia S1, Liu M2,3, Wang C4, Xu W1, Lan Q1, Feng S4, Qi F5, Bao L5, Du L6, Liu S7, Qin C5, Sun F8, Shi Z2, Zhu Y9, Jiang S10,11, Lu L12. 30/3/2020
5 Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-based ELISAs for detecting antibodies against SARS-CoV-2. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32229605 Journal of clinical microbiology Liu W1, Liu L1, Kou G1, Zheng Y1, Ding Y1, Ni W1, Wang Q1, Tan L1, Wu W1, Tang S1, Xiong Z1, Zheng S2. 31/3/2020
6 Evaluation of saline, phosphate buffered saline and minimum essential medium as potential alternatives to viral transport media for SARS-CoV-2 testing. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32229604 Journal of clinical microbiology Rodino KG1, Espy MJ1, Buckwalter SP1, Walchak RC1, Germer JJ1, Fernholz E1, Boerger A1, Schuetz AN1, Yao JD1, Binnicker MJ2. 30/3/2020
7 Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32240762 Brain, behavior, and immunity Wu Y1, Xu X2, Chen Z3, Duan J3, Hashimoto K4, Yang L3, Liu C5, Yang C6. 30/3/2020
8 Development of a Novel Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Rapid Detection of SARS-CoV-2. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32239445 Virologica Sinica Lu R1, Wu X2, Wan Z3, Li Y2, Zuo L2, Qin J2,4, Jin X5, Zhang C6. 1/4/2020
9 Potential covalent drugs targeting the main protease of the SARS-CoV-2 coronavirus. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32239142 Bioinformatics (Oxford, England) Liu S1,2, Zheng Q1,2, Wang Z1,2. 1/4/2020
10 Potential effect of blood purification therapy in reducing cytokine storm as a late complication of severe COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32247038 Clinical immunology (Orlando, Fla.) Ma J1, Xia P1, Zhou Y1, Liu Z2, Zhou X3, Wang J4, Li T2, Yan X5, Chen L1, Zhang S5, Qin Y6, Li X1. 1/4/2020
11 COVID-19 transmission through asymptomatic carriers is a challenge to containment. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32246886 Influenza and other respiratory viruses Yu X1, Yang R2 4/4/2020
12 Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32247927 Travel medicine and infectious disease Cao YC1, Deng QX1, Dai SX2. 2/4/2020
13 Remdesivir, lopinavir, emetine, and homoharringtonine inhibit SARS-CoV-2 replication in vitro. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32251767 Antiviral research Choy KT1, Yin-Lam Wong A1, Kaewpreedee P1, Sia SF1, Chen D1, Yan Hui KP1, Wing Chu DK1, Wai Chan MC1, Pak-Hang Cheung P2, Huang X2, Peiris M1, Yen HL3. 3/4/2020
14 Interleukin-6 use in COVID-19 pneumonia related macrophage activation syndrome. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32251717 Autoimmunity reviews McGonagle D1, Sharif K2, O'Regan A3, Bridgewood C4. 3/4/2020
15 Laboratory Parameters in Detection of COVID-19 Patients with Positive RT-PCR; a Diagnostic Accuracy Study. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32259132 Archives of academic emergency medicine Mardani R1, Ahmadi Vasmehjani A2, Zali F3, Gholami A4, Mousavi Nasab SD5, Kaghazian H5, Kaviani M6, Ahmadi N7. 4/4/2020
16 Deployment of convalescent plasma for the prevention and treatment of COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32254064 The Journal of clinical investigation Bloch EM1, Shoham S2, Casadevall A3, Sachais BS4, Shaz B4, Winters JL5, van Buskirk C5, Grossman BJ6, Joyner M7, Henderson JP8, Pekosz A3, Lau B9, Wesolowski A9, Katz L10, Shan H11, Auwaerter PG2, Thomas D2, Sullivan DJ3, Paneth N12, Gehrie E1, Spitalnik S13, Hod E13, Pollack L14, Nicholson WT7, Pirofski LA15, Bailey JA16, Tobian AA 7/4/2020
17 Salivary Glands: Potential Reservoirs for COVID-19 Asymptomatic Infection. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32271653 Journal of dental research Xu J1, Li Y1, Gan F1, Du Y1, Yao Y1. 9/4/2020
18 Factors associated with prolonged viral RNA shedding in patients with COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32271376 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America Xu K1, Chen Y1, Yuan J2, Yi P1, Ding C1, Wu W1, Li Y1, Ni Q1, Zou R2, Li X2, Xu M1, Zhang Y1, Zhao H1, Zhang X1, Yu L1, Su J1, Lang G1, Liu J1, Wu X1, Guo Y1, Tao J1, Shi D1, Yu L1, Cao Q1, Ruan B1, Liu L2, Wang Z2, Xu Y1, Liu Y2, Sheng J1, Li L1. 9/4/2020
19 Role of Nonstructural Proteins in the Pathogenesis of SARS-CoV-2. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32270884 Journal of medical virology da Silva SJR1, da Silva CTA1, Mendes RPG1, Pena L1. 9/4/2020
20 The Role of Phylogenetic Analysis in Clarifying the Infection Source of a COVID-19 Patient. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32277969 The Journal of infection Wang JT1, Lin YY2, Chang SY3, Yeh SH2, Hu BH4, Chen PJ2, Chang SC5. 8/4/2020
21 A method to prevent SARS-CoV-2 IgM false positives in gold immunochromatography and enzyme-linked immunosorbent assays. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32277023 Journal of clinical microbiology Wang Q1,2,3, Du Q1,3, Guo B1,2,3, Mu D4, Lu X1,3, Ma Q1,2,3, Guo Y1,2,3, Fang L1,2,3, Zhang B4, Zhang G5,3, Guo X5,2 10/4/2020
22 Rapid detection of COVID-19 coronavirus using a reverse transcriptional loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) diagnostic platform. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32315390 Clinical chemistry Yu L1, Wu S1, Hao X2, Dong X3, Mao L4, Pelechano V5, Chen WH2,6,7,8,9, Yin X1,5,7,8,10,9. 21/4/2020
23 Possible Bat Origin of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32315281 Emerging infectious diseases Lau SKP, Luk HKH, Wong ACP, Li KSM, Zhu L, He Z, Fung J, Chan TTY, Fung KSC, Woo PCY. 21/4/2020
24 Doxycycline, a widely used antibiotic in dermatology with a possible anti-inflammatory action against IL-6 in COVID-19 outbreak. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32314492 Dermatologic therapy Conforti C1, Giuffrida R2, Zalaudek I1, Di Meo N1. 20/4/2020
25 Nafamostat mesylate blocks activation of SARS-CoV-2: New treatment option for COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32312781 Antimicrobial agents and chemotherapy Hoffmann M1,2, Schroeder S3,4, Kleine-Weber H1,2, Müller MA3,4,5, Drosten C3,4, Pöhlmann S6,2. 20/4/2020
26 Neutralization of SARS-CoV-2 spike pseudotyped virus by recombinant ACE2-Ig https://www.nature.com/articles/s41467-020-16048-4 Nature Communications  Changhai Lei, 24/4/2020
27 Evaluation of ocular symptoms and tropism of SARS-CoV-2 in patients confirmed with COVID-19. http://login.research4life.org/tacsgr1www_ncbi_nlm_nih_gov/pubmed/32336042 Acta ophthalmologica Hong N#1, Yu W#1, Xia J1, Shen Y1, Yap M2, Han W1. 26/4/2020