Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất Toàn bộ

Tin tức

Hệ thống liên thư viện điện tử ngành Y

Trong ngành Y tế hiện nay cũng có nhiều thư viện của các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thư viện, đã sử dụng phần mềm thư viện điện tử. Tuy nhiên việc trao đổi, liên kết, chia sẻ thông tin, dữ liệu, nguồn lực nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả chưa được thực hiện. Trước nhu cầu trên, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin được Lãnh đạo Bộ Y tế giao thực hiện hoạt động "Xây dựng Hệ thống liên thư viện điện tử ngành Y" nhằm tích hợp, chia sẻ, quản lý nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong ngành, đáp ứng rộng rãi nhu cầu thông tin của độc giả, phục vụ cho các công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.