Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất Toàn bộ

Tin tức

Thông báo làm thẻ Thư viện năm 2018

Thông báo cho bạn đọc có nhu cầu làm thẻ thư viện để tra cứu tài liệu và sử dụng thư viện số của Thư viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

VIỆN PASTEUR TP.HCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số:     /TB- TTĐT  

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27   tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

                                                      THÔNG BÁO

                                              V/v: Làm thẻ thư viện

           Kính gửi: Các Khoa/ phòng/ trung tâm  Viện Pasteur TPHCM

          Sau 2 đợt  phát hành thẻ Thư viện miễn phí vào năm 2012-2013. Hiện nay chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành thẻ Thư viện miễn phí đợt mới kể từ tháng 4/2018.

          Vậy thư viện chúng tôi thông báo đến toàn bộ các Khoa/ phòng, ai có nhu cầu đăng ký làm thẻ để sử dụng Thư viện thì vui lòng tổng hợp danh sách và gửi về cho Thư viện theo các thông tin sau đây:

  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Khoa, phòng công tác
  • 1 hình 3x4
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại

       Sau khi được cấp thẻ Thư viện, bạn đọc có quyền truy cập và đọc toàn bộ tài liệu đã được số hóa trên phần mềm Thư viện điện tử EmicLib : http://lib.pasteurhcm.gov.vn/

       Từ năm 2018 Thư viện có quy định ai không có thẻ sẽ không được mượn tài liệu về nhà và tham khảo tài liệu của Thư viện nên mong các bạn đọc chủ động đăng ký làm thẻ sớm.

         Việc làm thẻ sẽ được tiến hành đồng loạt để giảm chi phí, do vậy, các Khoa/Phòng vui lòng nhanh chóng gửi danh sách các cán

bộ có nhu cầu làm thẻ về cho Thủ thư kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 30/4/2018.

Lưu ý: Những bạn đọc nào đã làm thẻ Thư viện trước đây, chúng tôi sẽ lấy lại thông tin cũ và in ra thẻ mới cho mọi người, không cần đăng ký lại. Đối với những người có bổ sung hoặc sửa đổi thông tin, vui lòng đăng ký mới.

 

                                                                                     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO